Narystė


Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti ūkiniai vienetai, turintys juridinio asmens statusą ir fiziniai asmenys (LR piliečiai ir/ar užsieniečiai, nuolat gyvenantys LR), kuriems yra sukakę 18 metų, kurių veikla yra susijusi su sėjamųjų kanapių (cannabis sativa) ir kitų pluoštinių kultūrų auginimu, dauginimu ir kurie pripažįsta ir vykdo Pluoštinių kultūrų augintojų asociacijos įstatus

Narystė asociacijoje nemokama yra tik tiems subjektams, kurie gali įrodyti, kad 2014 metais ir vėliau teisėtai augino ir realizavo pluoštines kanapes arba gali įrodyti, kad tai vykdo/vykdys einamaisiais metais.

Asmenims, kurie neatitinka aukščiau nurodyto kriterijaus, taikomas narystės mokestis: 250 EUR/metai.
Asociacijos nariu kandidatas tampa tik jo narystę patvirtinus PKAA valdybai. 
Asociacija pasilieka teisę atsisakyti priimti naują narį be atskiro paaiškinimo, remiantis PKAA įstatais.