Tikslai ir uždaviniai


Tikslai:

 • Siekti, kad pluoštinė kanapė taptų viena iš Lietuvoje dominuojančių žemės ūkio kultūrų. Dirbant kartu su Lietuvoje veikiančia efektyvia žemės ūkio žaliavų perdirbimo į aukštos kokybės produktus industrija ir visose didžiosiose užsienio rinkose aktyviai veikiančiais Lietuvos eksportuotojais, kurti didelę pridėtinę vertę Lietuvai ir šios rinkos dalyviams.
 • Skatinti, kad pluoštinė kanapė taptų šalies sveikatos šaltiniu. Pluoštinė kanapė – kasdienio Lietuvos vartotojo, ypač vaikų, raciono dalis, padedanti praturtinti mitybą būtinomis amino rūgštimis, vitaminais, skaidulomis ir kitomis naudingomis maisto medžiagomis. Tokiu būdu didinama augalinės kilmės ekologiškų, Lietuvoje užaugintų ir pagamintų produktų dalis kasdieniame racione.

Uždaviniai:

 • Suburti Lietuvos pluoštinių kanapių ir kitų pluoštinių kultūrų augintojus, perdirbėjus, prekybininkus, akademikus ir specialistus, besispecializuojančius pluoštinių kultūrų auginime ir perdirbime. Skatinti jų patirties sklaidą, bendradarbiavimą tarpusavyje ir su kitomis suinteresuotomis šalimis.
 • Integruoti Lietuvos pluoštinių kultūrų augintojus, perdirbėjus ir prekybininkus į tarptautinius pluoštinių kultūrų verslo ir akademinius tinklus. Atstovauti asociacijos interesus tarptautinėse asociacijose ir susivienijimuose.
 • Padėti asociacijos nariams – augintojams – diegti pažangias žemės ūkio technologijas bei kokybės vadybos sistemas auginant pluoštines kultūras, siekiant aukštos kokybės, gausaus derliaus, pelningai realizuoti užaugintą produkciją.
 • Padėti asociacijos nariams – perdirbėjams – diegti pažangias maisto gamybos ir pluošto perdirbimo technologijas bei kokybės vadybos sistemas, siekiant aukštos kokybės, konkurencingų produktų, rasti patikimus žaliavos augintojus ir produkcijos pirkėjus.
 • Padėti asociacijos nariams – prekybininkams – diegti kokybės vadybos sistemas, siekiant produkciją padaryti konkurencingesne rinkoje, rasti patikimus žaliavos ir produkcijos tiekėjus bei pirkėjus.
 • Siekti lietuviškos pluoštinės kanapės veislės išvedimo.
 • Aktyviai dalyvauti racionalizuojant Lietuvos pluoštinių kultūrų industriją reglamentuojančią teisinę bazę.
 • Šviesti Lietuvos visuomenę apie pluoštinių kanapių produktų teikiamą naudą sveikatai.
 • Skatinti pluoštinių kanapių auginimą sėjomainai, tokiu būdu atkuriant sunaikintą Lietuvos žemės ūkio laukų humuso sluoksnį.
 • Inicijuoti naujus akademinius tyrimus ir bandymus, siekiant nustatyti papildomų pluoštinių kanapių panaudojimo būdų, akcentuojant, bet neapsiribojant, farmacijos pramone, biokuru.
 • Organizuoti Lietuvos ir tarptautines konferencijas, seminarus, susitikimus, parodas. Dalyvauti kitų organizacijų renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.
 • Aktyviai ginti asociacijos ir jos narių teises bei teisėtus interesus valdžios, teisminėse ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose, forumuose.