Augalininkystė


Dauguma asociacijos narių – pluoštinių kanapių augintojai. Didžioji dauguma ūkių – sertifikuoti ekologiniai, įgyvendinantys išankstinio supirkimo sutartis su perdirbėjais ir prekybininkais.
Viso 2014 m. Lietuvoje buvo pasėta 1063,09 ha pluoštinių kanapių, iš jų ~400 ha sertifikuotuose ekologiniuose laukuose, ~663,09 tradicinio ūkininkavimo ūkiuose. 755,14 ha – sėkloms, 307,95 ha – pluoštui.
Asociacijos žiniomis, 2015 metais nariai planuoja pasėti ne mažiau nei 1500 ha pluoštinių kanapių, o iš viso Lietuvoje jų turėtų būti auginama ne mažiau nei 2000 ha.

Ekologiniai pluoštinių kanapių laukai Lietuvoje 2014

Asociacija bendradarbiauja su:

  • LAMMC Upytės bandymų stotimi;
  • Aleksandro Stulginskio universitetu;
  • Kauno Technologijos universitetu;
  • Valstybine augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;
  • Maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutu;
  • Lietuvos ekologinių ūkių asociacija ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Bendradarbiavimas padeda nariams kasmet užauginti vis geresnį ir kokybiškesnį derlių.

Ekolinigiai pluoštinių kanapių laukai Lietuvoje 2014