Vadovybė


 

Vadovas – Paulius Paršeliūnas.

Norint susisiekti su PKAA valdybos pirmininku arba valdybos nariais, maloniai prašome kreiptis bendruoju el. paštu info@pkaa.lt.